Brak artykułów w koszyku
 

Zwroty

  1. Fundacja Niepodległości odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  2. Wobec zamówień dokonywanych przez Kupujących będących przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy.
  3. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, i zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na w terminie 10 dni od otrzymania produktu. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu produktu. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru. Koszt odesłania produktu ponosi Kupujący.
  4. Odstąpienia od umowy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej. Fundacja zwróci w terminie 14 dni uiszczoną przez Kupującego należność.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje wtedy, gdy Kupujący zakupił nagranie audialne i wizualne oraz co do produktów zapisanych na informatycznych nośnikach danych, a Kupujący usunął ich oryginalne opakowanie.
  6. Fundacja Niepodległości nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  7. Wszelkie Reklamacje Kupujący składa na adres e-mail: sklep@fundacjaniepodleglosci.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych.